?


Foto-kioski

Foto-kioski

- KINO- JA APS FILMEISTÄ

   Kehitys ja kuvat

- DIGIKUVAT

- KUVASUURENNOKSET

DIGIKUVATJOPA ODOTTAESSA

- aidoiksi valokuviksi tai cd:lleFILMEISTÄ, TIEDOSTOISTA, KUVASTA KUVAT

- aina 60*80 asti
LISÄKSI MM:

- Kuvalliset henkilökortit
- Kiitos- ja onnittelukortit
- KuvakorjailutKuvat tunnissa